04-Hram-Blagoveshheniya-1719-g-v-d-Pustynka-v-srednem-techenii-r-Onegi-bochechnoe-zavershenie-1-550x703