01-TSerkov-Petra-i-Pavla-v-s-Virma-v-Belomore-kubovatoe-zavershenie-kleti