04-YArusnaya-Petropavlovskaya-tserkov-1722-d-Ratonavolok-Arhangelskaya-oblast-Holmogorskij-rajon