TSerkov-Voskreseniya-Hristova-v-d-Kurpovo-Podporozhskogo-ra-na-Leningradskoj-obl-550x367